Нові зміни в призначенні допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам

Урядом 22 березня 2024 року прийнято постанову КабінетуМіністрівУкраїни № 331, якою уточнено та розширено коло осіб, які маютьправо на продовженнявиплатидопомоги на проживаннявнутрішньопереміщеним особа. Зокрема уточнено, що

–  діти /особи до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти після досягнення ними 18 років і не мають власних сімей, можуть звертатись за призначенням допомоги особисто, якщо вони мають фактичне місце проживання (перебування) інше ніж в уповноваженої особи;

– допомога на проживання може бути продовжена, якщо у складі сім’ї є особа, яка доглядає за дитиною до досягнення нею трирічного віку, або за дитиною, яка потребує догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

Також надано право на продовження допомоги:

– опікунам (піклувальникам);

якщо у складі сім’ї є працездатні особи, які працюють, провадять підприємницьку діяльність, та у складі якої є діти віком до 18 років та/або особи до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах професійної(професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти. Водночас необхідно додати довідку про те, що дитина (у випадку до 18 років) навчається дистанційно чи он-лайн);

-особамвіком від 55 років, які на дату звернення за допомогою зареєструвалися в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, зокрема, для отримання ваучера на навчання, або працюють, провадять підприємницьку діяльність/незалежну професійну діяльність, або отримали допомогу на здобуття економічної самостійності/мікрогрант/грант на створення або розвиток власного бізнесу/ваучер на навчання;

– особам з інвалідністю ІІІ групи, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім’ї протягом тримісячного періоду, за який враховуються доходи на момент продовження виплати допомоги, не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на 1 січня року, у якому приймається рішення про призначення допомоги (до цього автоматичне продовження здійснювалося  особам з інвалідністю ІІІ групи, у яких пенсія менша ніж 9444 грн, наразі є можливість звернутися за перерахунком  таким особам, у яких пенсія більша ніж 9444 грн, та врахувати їх пенсію до середньомісячного розміру доходів інших членів сім’ї).

Ще однією суттєвою зміною є введена норма щодо розрахунку середньомісячного доходу на одного члена сім’ї у випадку, коли до складу сім’ї включені тільки непрацездатні особи, – допомога відтепер призначається на всіх осіб з числа внутрішньо переміщених осіб у такій сім’ї (до змін допомога автоматично була призначена лишень тим членам сім’ї, у яких пенсія не перевищила 9444 грн): Довідково: наприклад, якщо у складі сім’ї є два пенсіонери з розміром пенсії в одного – 13 000 грн, в іншого – 4 000 грн, ці пенсії сумуються і діляться на 2 члени сім’ї (17 000 грн. / 2 =8 500 грн.), якщо середньомісячний розмір є меншим за 9 444 грн. (8 500 < 9 444 грн.), допомога призначається на двох пенсіонерів.

Звертаємо увагу, що в зазначених випадкахвиплата призначається із урахуванням доходів на сім’ю, окрім опікунів та піклувальників,якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім’ї протягом тримісячного періоду, за який враховуються доходи на момент продовження виплати допомоги, не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на 1 січня року (9444 грн), в якому приймається рішення про призначення допомоги, а також враховуються вимоги щодо майнового стану, придбання житла, наявності депозитів тощо.

Змінами до постановипередбачено, щовиплатадопомогипризначається на другийшестимісячнийперіод на підставіподання заяви на призначеннядопомоги:

  • дитині, яка прибула без супроводу законного представника за заявою особи, яка перебуває у сімейних, родиннихвідносинах, за наявності документа, щопідтверджуєсімейні, родиннізв’язки особи з дитиною, виданого службою у справах дітей за місцемзвернення, або особи, яку батьки абоіншізаконніпредставникиуповноважилисупроводжуватидитину, щопідтверджуєтьсяписьмовоюзаявою одного іззаконнихпредставників, завіреною органом опіки та піклування, або особи, до сім’їякоїтимчасововлаштованодитину, яка залишилася без батьківськогопіклування (за наявностікопії наказу служби у справах дітей про тимчасовевлаштування);

– дітям, яківлаштовані в сім’ї патронатного вихователя, на періодперебуваннядітей у сім’ї патронатного вихователя, а такожпатронатнимвихователям та дітям, щодоякихвстановлено факт відсутностібатьківськогопіклування та якітимчасововлаштовані в сім’юродичів, знайомих, прийомнусім’юабо дитячий будиноксімейного типу, з числа внутрішньопереміщенихосіб;

– особам з тяжкими формами захворювання, зокрема рідкісними орфанними захворюваннями, онкологічними, онкогематологічними захворюваннями, тяжкими психічними розладами, цукровим діабетом I типу (інсулінозалежний), гострими або хронічними захворюваннями нирок IV ступеня, з тяжкими травмами, які потребують трансплантації органа, паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, що підтверджується документально (форми первинної облікової документації 027/о та / або 028/о).

Окрім цього змінено період, протягом якого непрацююча особа зі складу сім’ї отримувача має сприяти своїй зайнятості, з одного місяця – на два місяці.

У всіх перелічених випадках необхідно подати заяву,термін подання яких продовжений  до 30 квітня 2024 року.Тобто,внутрішньопереміщені особи, якіподадуть заяви у квітні, отримаютькоштиізврахуваннямберезня.

Є випадки, коли з різних причинособі не булопродовженовиплатудопомоги автоматично, але вона належить до вразливихкатегорійосіб, визначених постановою КМУ від 20 березня 2022 р. №332 зі змінами, тоді таким особам  необхідно звернутися до ЦНАП та подати заяву.

За більш детальною інформацієюрекомендуємозвертатись до управліннясоціальногозахистунаселеннявиконавчогокомітетуСлавутськоїміської ради за адресою:вул. Ярослава Мудрого, 47 абодо центрунаданняадміністративнихпослуг за адресою:вул. Миру, 102.

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Славутської міської ради