Інформація про необхідність підтвердження свого місця проживання

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2023 № 709 «Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб» (далі – Постанова), починаючи з 1 серпня 2023 року проводиться перевірка фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб територіальними органами Нацсоцслужби.

Підставами для перевірки ВПО можуть бути:

— інформація з Єдиної системи про те, що особа стала на облік внутрішньо переміщених осіб в межах однієї територіальної громади;

— повідомлення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань, фізичних осіб про зміну фактичного місця проживання/перебування отримувача;

— рекомендації Мінфіну за результатами верифікації відповідно до умов призначення допомоги.

Відповідно до Постанови, про перевірку повідомлятимуть за два календарних дні до її проведення.

Якщо особи на момент перевірки немає за фактичним місцем проживання, то протягом 14 днів необхідно прибути до органу соціального захисту населення за місцем перебування на обліку. Однак, якщо є обґрунтовані причини відсутності, необхідно протягом тридцяти днів надати органу соціального захисту документи, що це підтверджують.

Якщо ж отримувач допомоги на проживання протягом 30 календарних днів після проведення перевірки не прибув до органу соціального захисту населення, виплата тимчасово припиняється з наступного місяця.

(Проінформовано відповідно до листа Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації)