До відома осіб з інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю, які забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації:

На  веб-сайті Централізованого банку даних з проблем інвалідності можна ознайомитись з інструкцією щодо створення  електронного кабінету особи з інвалідністю.

Електронний кабінет особи з інвалідністю розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітац ії  осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших  окремих  категорій населення і виплати грошової  компенсації  вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації , переліків таких  засобів».

Електронний кабінет особи з інвалідністю забезпечує зручний оперативний спосіб подачі пакету документів для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації  онлайн.

            Елект ронний кабінет  особи з інвалідністю забезпечує:

            – доступ громадянам до електронного кабінету за кваліфікованим елект ронним підписом .

            – особам, зареєстрованим в Централізованому банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ) , можливість  подачі заяв про потребу в забезпеченні засобами реабілітації та пакету документів шляхом заповнення стандартизованих  форм, прикріпленні сканованих  копій документів та підписання  кваліфікованим електронним підписом (КЕП) .

            – особам, які відсутні в ЦБІ , можливість  подачі заявки на первинну реєстрацію в ЦБІ із заповненням стандартної форми реєстрації, прикріпленням сканованих копій необхідних документів та підписом документів КЕП .

            – можливість надсилання особам з інвалідністю в електронний кабінет  повідомлень про результат розгляду заяви про забезпечення ТЗР та пакету документів.

            – доступ до інтерактивного каталогу ТЗР з розширеними фільтрами, виробників ТЗР, надавачів соц іальних  послуг.

            – можливість надсилання інформаційних повідомлень з ЦБІ на електронну скриньку при виникненні подій, про які необхідно повідомити особу з інвалідністю.

            – проведення опитування осіб з інвалідністю щодо стану забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації та оцінки якості наданих  послуг.

             При виникненні запитань можна звернутись до управління соціального захисту населення виконавчого комітету Славутської міської ради (вул. Ярослава Мудрого, 47), тел. 7-03-40, 0972473879.