Шановні мешканці громади!

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Славутської міської ради нагадує, що громадянам, яким призначено житлову субсидію, зобов’язані протягом 30 календарних днів повідомити про зміну обставин, які впливають на право отримання субсидії та її та розмір, а саме про такі обставини:

– щодо зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарств (;

– щодо зміни соціального статусу членів домогосподарства (працевлаштування, звільнення з роботи, набуття статусу пенсіонера, укладення або розірвання шлюбу, тощо) ;

– щодо зміни у складі сім’ї члена домогосподарства (укладення або розірвання шлюбу, народження дитини, тощо);

– щодо зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;

– щодо зміни управителя, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання;

– якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства має у власності транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з року випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда і причепа) або більше ніж один транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років;

– якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив на суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 тис. гривень, а саме:

  • купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), іншого нерухомого майна, транспортного засобу (механізму), цінних паперів та інших фінансових інструментів, віртуальних активів, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку;
  • оплатив (одноразово) будь-які роботи або послуги (крім медичних, освітніх або житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла);
  • ·        платіж (платежі), що випливає з правочинів, за якими передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно та/або транспортні засоби (механізми) (крім об’єктів спадщини та дарування);
  • внески до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації;
  • благодійну діяльність (виключно у вигляді сплати коштів);
  • надання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, позики;

– якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства має у власності більше ніж одне житлове приміщення (квартиру, будинок), крім житла, яке належить на правах спільної сумісної або часткової власності, та житла, розташованого в сільській місцевості (в т.ч і на правах повної власності);

 – якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у сумі, що перевищує 100 тис. гривень;

– якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив операції з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. гривень.

 – щодо отримання ним або членом сім’ї особи із складу домогосподарства одноразово доходу у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (крім цільової благодійної допомоги, що надається на здобуття освіти, отримання медичних послуг, подолання наслідків стихійного лиха, аварій, епідемій та епізоотій загальнодержавного або місцевого характеру, екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених зонами надзвичайної екологічної ситуації; страхових виплат на медичну та соціальну допомогу; спадщини у вигляді нерухомого майна або основної його частини; гранту або стипендії на навчання);

– щодо настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії на понаднормову площу житла, зокрема:

  • у разі зміни складу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку);
  • зміни складу сім’ї члена домогосподарства;
  • працевлаштування;
  • виникнення інших джерел доходів.

Просимо мешканців міста бути відповідальними та своєчасно повідомляти про всі зазначені зміни, щоб уникнути переплат та не втратити право на призначення субсидії.

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Славутської міської ради нагадує, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №505 від 19.05.2021р. громадянам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років і яким її призначення на наступний період проводилося без звернення, необхідно повідомити до 1 вересня 2021 р. до Центру надання адміністративних послуг за адресою: вул. Миру, 102, про наявність умов, за яких житлова субсидія не призначається.